Volwaardige woningcorporatie

Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. Een corporatie die helder en attent is, werkt met gezond verstand en elke dag iets beter wilt zijn. Daar zetten wij ons allemaal, iedere dag volop voor in. We besteedden veel tijd aan onze waardevolle samenwerking met gemeenten, ontwikkelden een programma op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ), maakten grote stappen in de complexmatige verkoop en vonden een mooie manier om andere woningcorporaties te helpen.

Samen met gemeenten

Gemeenten zijn een belangrijke samenwerkingspartner van Mooiland. Uiteraard vooral wat betreft het invullen van onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave. In het kerngebied maken we met gemeenten en lokale huurdersorganisaties prestatieafspraken op basis van de gemeentelijke woonvisies. De gemeenten buiten het kerngebied, waar we maar op kleine schaal actief zijn, sturen we jaarlijks een activiteitenoverzicht. We vinden het belangrijk huurdersorganisaties hierbij te betrekken. We hebben als wens om overal in het werkgebied lokale huurdersvertegenwoordiging te organiseren. Ook op andere terreinen is de samenwerking tussen Mooiland en gemeenten waardevol. Zoals duurzaamheidsakkoorden in verschillende gemeenten, maar ook het signaleren van schulden of de inzet van middelen vanuit de WMO.

Samen met zorg- en welzijnspartners

Als maatschappelijke organisatie voelt Mooiland de verantwoordelijkheid om de omvangrijke en toenemende groep ouderen, maar ook mensen met een fysieke beperking of geestelijke problematiek aan een passende woning te helpen. Vooral in het kerngebied Noordoost-Brabant en Gennep en het AAN-gebied helpen we, samen met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties, mensen met een bijzondere woon- of zorgvraag. Het aantal kwetsbare huurders neemt namelijk toe. Daarom ontwikkelde Mooiland in 2020 een programma over onze inzet op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ).

Complexmatige verkopen

In 2016 was Mooiland actief in 130 gemeenten, verspreid door heel Nederland. Het bezit buiten ons kerngebied (Noordoost-Brabant en Gennep) was sterk versnipperd. Daarom besloten we in 2016 om een groot deel van ons bezit te verkopen en alleen nog actief te blijven in de kernregio. Andere corporaties kunnen in de gemeenten buiten ons kerngebied met hun netwerk meer betekenen voor bewoners. We zijn erg tevreden over de hoe de verkoop verloopt. In 2020 verkocht Mooiland 2.024 verhuureenheden, verspreid over 30 verschillende gemeenten. De grootste verkooptransactie in 2020 was de verkoop van 698 woningen in de regio Noord-Holland-Noord aan Heimstaden. Het streven is om de complexgewijze verkopen in 2024 afgerond te hebben.

Matching

De complexmatige verkoop verloopt zeer voorspoedig! Hierdoor komt de komende tijd meer investeringscapaciteit vrij. Mooiland wil dit goed gebruiken. Bijvoorbeeld door andere corporaties te ondersteunen in hun opgaven. Het gaat dan om corporaties die zelf onvoldoende middelen beschikbaar hebben. Dit noemen we ‘matching’. Een groot tekort is er bijvoorbeeld in Den Haag. Daarom wil Mooiland hier woningen of nieuwbouwprojecten overnemen, zodat er geld vrijkomt bij de andere corporatie om bijvoorbeeld te investeren in renovatie en verduurzaming. We zijn hierover in gesprek met Vestia.