Duurzaamheid en kwaliteit

Huurders van Mooiland mogen een woning verwachten van goede kwaliteit. Samen met onze ketenpartners werken we hard om de kwaliteit en duurzaamheid van woningen op orde te houden of te verbeteren. Het belang van duurzaamheid is de afgelopen jaren snel toegenomen. Voor woningcorporaties ligt er een belangrijke rol binnen de duurzame transitieopgave. Mooiland wil dat huurders uiterlijk in 2050 in een volledig CO2-neutrale en klimaatadaptieve leefomgeving wonen.

Bouwen en renoveren in tijden van corona

Het was natuurlijk even schrikken, toen alles in maart 2020 plotseling stilstond vanwege het coronavirus. Kunnen projecten nog doorgaan? Wat kunnen we nog wel en niet doen? Gelukkig werd snel het protocol ‘Samen veilig doorbouwen’ opgesteld en ontwikkelde Mooiland samen met ketenpartners een ‘Contactloos renoveren’-aanpak. “Dankzij die protocollen en het snelle schakelen, kon over het algemeen alle productie doorgaan”, vertelt Bart Kivits, directeur Vastgoed.

Efficiënter werken en werkzaamheden bundelen

Om de kwaliteit van ons woningbezit in beeld te houden, gebruiken we een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Hiermee brengen we in kaart wanneer onderhoud in een woning of complex nodig is. Zo zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld het schilderwerk mooi blijft, installaties blijven werken, de veiligheid goed blijft en dat bewoners prettig in hun huis kunnen wonen.

Vaker 100% draagvlak dankzij de klantreis sloop/nieuwbouw

Mooiland ontwikkelde in 2018 een klantreis voor renovatieprojecten. Naar aanleiding van dat succes en de goede ervaringen, stelden we ook een klantreis op voor sloop en nieuwbouwprojecten. Als bewoners horen dat we hun woning willen slopen en vervangen voor nieuwbouw is dat erg aangrijpend voor hen. Daarom proberen wij bewoners daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Dankzij de klantreis kan een bewoner stap voor stap zien wat er wanneer gaat gebeuren.

Onderhoud en renovaties 2020

In 2020 gaf Mooiland in totaal € 49,1 miljoen uit aan onderhoud. Het grootste deel van de onderhoudskosten zit in het planmatig onderhoud. Dat zijn activiteiten als schilderwerk, brandveiligheidsmaatregelen en het vervangen van keuken en badkamer. Daarnaast investeerden we in 2020 € 48,1 miljoen in het renoveren en verduurzamen van woningen. In totaal rondden we 531 renovaties af.