Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Samen met onze partners zorgen we voor voldoende beschikbare sociale huurwoningen in de gemeenten binnen ons kernwerkgebied Noordoost-Brabant en Gennep. Mooiland geeft thuis door te werken aan betaalbare woonlasten voor bewoners en door voldoende geschikte en betaalbare sociale huurwoningen aan te bieden aan mensen uit de inkomensdoelgroep.

De zoektocht naar bouwlocaties en het versnellen van het bouwproces

Mooiland heeft dankzij analyses een goed overzicht van demografische ontwikkelingen, huishoudensontwikkelingen en de behoeften aan sociale huisvesting per gemeente. Op basis daarvan bekijkt Mooiland onder andere hoeveel nieuwbouwwoningen er nodig zijn in een gemeente. Maar uiteraard kun je niet bouwen zonder bouwlocatie.

Actief op zoek

“Voorheen verkregen we onze bouwlocaties vooral via de gemeente. Maar aangezien we zelf goed weten waar woningen nodig zijn of waar we groei verwachten, kunnen we als corporatie ook zelf op zoek naar gaan geschikte bouwlocaties”, legt Bart Kivits, directeur Vastgoed, uit.

Nieuwbouw

Mooiland heeft in 2020 in totaal 68 nieuwe huurwoningen opgeleverd:

  • Cuijk | De Valuwe fase 2c | 27 huurappartementen
  • Boxmeer | De Kaai | 5 'tiny houses'
  • Boxmeer | Hofstede Elderom fase 5 | 16 huurwoningen
  • Boxmeer | Peppels en Ogelijn | 20 huurwoningen

In 2020 zijn we gestart met drie nieuwbouwprojecten:

  • Heesch | Herstructureringsproject Hildebrandstraat en omgeving fase 4 (laatste fase) | 32 huurwoningen
  • ’s-Hertogenbosch | Rijnstraat 10 | transformatie van kantoorpand naar 36 huurappartementen
  • Ravenstein | Klooster ‘Huize Nazareth’ | Transformatie Klooster naar 18 huurappartementen

OPGELEVERDE NIEUWBOUWPROJECTEN 2020

De Kaai Boxmeer

Mooiland heeft in Boxmeer vijf 'tiny houses' gebouwd. De woningen zijn geschikt voor één persoon en bestemd voor een speciale doelgroep.

Peppels en Ogelijn Boxmeer

Mooiland heeft op locatie Peppels zes eengezinswoningen en twee gelijkvloerse woningen gebouwd. Op locatie Ogelijn acht eengezinswoningen en vier gelijkvloerse woningen.

De Valuwe fase 2c Cuijk

In de laatste fase van De Valuwe heeft Mooiland 27 huurappartementen gebouwd en sluit hiermee de revitalisering van De Valuwe af.

Hofstede Elderom Boxmeer

In juni ontvingen de bewoners de sleutel van dit nieuwbouwproject. Mooiland leverde hier 16 gasloze energiezuinige en comfortabele woningen op.

START NIEUWBOUWPROJECTEN 2020

Start nieuwbouw Heesch

Herbestemming Klooster Ravenstein

Start bouw appartementen 's-Hertogenbosch