Jaarmagazine 2019

We doen het voor onze bewoners!

Wij geven thuis

Terugblik op 2019

Ook in 2019 gaven we bij Mooiland weer op verschillende manieren thuis. Dit doen we voor onze bewoners. We willen een volwaardige woningcorporatie zijn die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. We gebruiken ons gezond verstand en zoeken de samenwerking op met gemeenten en andere partners. Op het gebied van duurzaamheid hebben we in 2019 een visie ontwikkeld die ik graag met u deel. In dit jaarmagazine leest u hier meer over.

Corona

Om te beginnen wil ik graag stilstaan bij de heftige, surreële situatie waarin we ons nu allemaal bevinden. Het Coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Ook u, ook al onze bewoners en ook Mooiland. De samenleving is ontwricht en een economische recessie is onvermijdelijk. Dat vraagt om veel aanpassingsvermogen. Ook bij Mooiland liggen uitdagingen in deze onzekere tijd, zoals mogelijke betalingsproblematiek bij bewoners, vertragingen van bouw- en renovatieprojecten, de waardedaling van vastgoed, uitstel van onderhoud, langere leegstand van woningen en uitval van medewerkers. Gelukkig lijken deze factoren vooralsnog geen bedreiging te zijn voor de bedrijfscontinuïteit. We hebben onze bedrijfsprocessen afgestemd op de richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van onze medewerkers, bewoners en relaties staat namelijk op de eerste plek.

Verkoop

Het woningbezit van Mooiland is buiten Noordoost-Brabant sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor bewoners in de wijk. Daarom nam Mooiland in 2016 het ingrijpende besluit om zich geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen. In een kleiner werkgebied (Noordoost-Brabant, Gennep, Breda, Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen) kunnen we onze rol als volkshuisvester beter waarmaken. Eind 2019 zijn alle woningen in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe verkocht. Daarnaast verkochten we in 2019 in de regio Noord-Holland-Noord meer dan 600 woningen aan andere woningcorporaties. Daarmee liggen we goed op schema! U leest hier meer over ons woningbezit.

Renovatieprogramma en duurzaamheid

Na een wat moeizame opstartfase is in 2019 het renovatie- en verduurzamingsprogramma van Mooiland goed op stoom gekomen. In 2019 ontwikkelden we een duurzaamheidsvisie. Dit deden we om onze inzet en toekomstvisie qua duurzaamheid verder aan te scherpen. Lees hier meer over onze duurzaamheidsvisie. Om al onze woningen in 2030 op gemiddeld energielabel A te hebben, moeten we nu al fors aan de slag. Het bleek de afgelopen jaren lastig om de beoogde aantallen renovaties te realiseren. Dankzij het beter voorbereiden en plannen van renovaties, het intensiever betrekken van huurders, organisatorische wijzigingen en extra aandacht voor de samenwerking met ketenpartners, lukt het nu wel om de beoogde aantallen renovaties te realiseren. De achterstand op het gebied van verduurzaming die we in 2017 en 2018 hebben opgelopen, wordt hiermee naar verwachting in 2019 en 2020 ingehaald.

Helder en attent

We willen bewoners graag zo helder en attent mogelijk informeren. Daarom creëerden we afgelopen jaar verschillende informatieve filmpjes, met hulp van medewerkers en bewoners. Zo laten we aan bewoners zien hoe ingrijpend en intensief de renovatieprojecten en sloop-nieuwbouwprojecten zijn. Bekijk hier onze corporate film. De film geeft een mooie weergave van onze waarden en waar Mooiland voor staat: thuis geven. Tot slot nodig ik u van harte uit om het jaarmagazine verder te lezen.

Anne Wilbers Bestuurder Mooiland