Volwaardige woningcorporatie

Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. In haar kernregio Noordoost-Brabant, Gennep en de BAAN- regio (Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen) is Mooiland die corporatie. Daar staan nu al de meeste van haar sociale huurwoningen.

Onze verkoopstrategie

In 2016 maakten wij de ingrijpende keuze om de komende jaren een groot deel van ons bezit te verkopen. Het streven is om deze complexgewijze verkopen in 2024 afgerond te hebben. Vanaf dan is Mooiland buiten Noordoost-Brabant en Gennep alleen nog actief in de stadsregio Arnhem-Nijmegen, Apeldoorn en Breda.

Samenwerken met gemeenten

Als het gaat om het invullen van onze maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgave, is de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. In ons kerngebied, de woningmarktregio Noordoost-Brabant en Gennep, is Mooiland vaak de enige aanbieder op het gebied van sociale huurwoningen.

Wonen Welzijn Zorg

Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) zien we als een belangrijk onderdeel van ons werk. Daarom werken we intensief samen met zorg- en welzijnspartners en stimuleren we dat bewoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit leidt tot projecten en initiatieven waar we bewoners met een zorgvraag vaak erg mee kunnen helpen. De inzet van Mooiland op dit gebied en bijzondere WWZ-projecten uit 2019 lichten we graag toe.