Jaarmagazine 2020

Wat deden wij voor onze huurders?

Het jaar 2020 vergeten we niet snel. Een bijzonder jaar met veel uitdagingen. Maar, ook een jaar waarin we ontzettend veel geleerd hebben. Bijvoorbeeld hoe we op afstand toch samen één team blijven. Hoe we thuisgeven ondanks alle belemmeringen. Hoe we dankzij alle digitale mogelijkheden onze werkzaamheden 'gewoon' thuis uitvoeren. We leerden veel over onze creativiteit, ons aanpassingsvermogen en hoe we boven alles positief blijven. In dit jaarmagazine blikken we terug op 2020 en leest u alles over de relevante ontwikkelingen en prestaties.

Meer nieuwbouw  In verschillende gemeenten is behoefte aan de bouw van sociale huurwoningen, maar ontbreken geschikte bouwlocaties. De afgelopen jaren verkregen we deze locaties vooral via gemeenten. De komende jaren gaan we vaker andere mogelijkheden onderzoeken en zelf actiever op zoek naar bouwlocaties. Mooiland wil daarnaast ook het nieuwbouwproces versnellen. Bart Kivits, directeur Vastgoed, vertelt er meer over in dit artikel. Een welverdiende A-score! Mooiland wilt bewoners en woningzoekenden zo goed mogelijk van dienst zijn en de best mogelijke klantenservice bieden. Daar werken we hard voor. En... dat bleef niet onopgemerkt! Dankzij de inzet van vele medewerkers kreeg Mooiland dit jaar voor het eerst in de jaarlijkse Aedes-benchmark de hoogste A-score op het onderdeel Huurdersoordeel. Vooral in combinatie met de A-score voor bedrijfsvoering is dit een prachtige prestatie waar we erg trots op zijn.

Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)  Als maatschappelijke organisatie hebben wij de verantwoordelijkheid om de toenemende groep ouderen, maar ook mensen met een (fysieke of geestelijke) beperking aan een passende woning te helpen. Die verantwoordelijkheid hebben we samen met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Mooiland ontwikkelde in 2020 een speciaal programma met daarin onze visie en inzet op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hierover leest u meer onder het kopje ‘Volwaardige woningcorporatie’. Matching Den Haag  Door de voorspoedige complexmatige verkopen buiten ons kerngebied, komt er de komende tijd veel geld vrij. Dit zetten we in om onze opgaven voor renovatie en verduurzaming in het kerngebied versneld te realiseren en het aantal woningen uit te breiden. Daarnaast willen we geld inzetten in een andere woningmarktregio, waar corporaties hun opgaven zelf niet kunnen realiseren. Dit doen we daar waar de nood het hoogst is. Dat noemen we ook wel matching. Meer over matching lees je in dit magazine onder het kopje ‘Volwaardige woningcorporatie’.

Vertrek Anne Wilbers In 2020 kondigde bestuurder Anne Wilbers aan Mooiland per 1 februari 2021 te verlaten voor een nieuwe uitdaging. Johanna van Mun, van de Huurdersalliantie: "Dankzij Anne heeft Mooiland mooie stappen kunnen nemen". De Raad van Commissarissen van Mooiland ging direct op zoek naar een opvolger. Op 20 april werd bekend dat per 15 augustus 2021 Carly Jansen start als nieuwe bestuurder van Mooiland. Tot die tijd neem ik als directeur Bedrijfsvoering de rol van bestuurder op me. Ik wens u veel leesplezier! Willem Jan van Lokven Interim-bestuurder Mooiland