Duurzaamheid en kwaliteit

Het klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we hebben last van wateroverlast of juist droogte en grondstoffen raken uitgeput. Gelukkig zijn er wereldwijd afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde onder de 2°C houden. Ook Mooiland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Daarom zetten we ons gezamenlijk in voor een energiezuinige en duurzame woningvoorraad en we werken aan een klimaatbestendige, groene leefomgeving.

Mooi duurzaam

We willen dat onze bewoners uiterlijk 2050 in een volledig CO2-neutrale, klimaatadaptieve leefomgeving wonen. Zo creëren we een groene, gezonde en prettige leefomgeving, helpen we mee aan een duurzaam milieu en maken we de woonlasten betaalbaarder voor de bewoner. We richten ons daarbij op onze buiten- én binnenwereld. We verduurzamen onze woningen en betrekken bewoners bij grote en kleine transitieopgaven. Daarnaast verduurzamen we ook onze eigen organisatie en bedrijfsvoering. In 2019 ontwikkelden we een duurzaamheidsvisie, waarin we onze ambities en toekomstvisie qua duurzaamheid verder aanscherpen.

Kwaliteit van de woning

Samen met onze ketenpartners werkten we aan een ambitieus renovatieprogramma voor de jaren 2018 tot en met 2020. We investeerden daarbij forse bedragen in onder andere duurzaamheid. Zo investeerden we in 2018 €19,4 miljoen. Dat bedrag steeg in 2019 naar €54,1 miljoen. Daarvoor renoveerden we dat jaar 547 woningen. Komend jaar pakken we nog eens 1.469 woningen aan.

Renovatie aan de woning

Een renovatie is niet niks voor bewoners. Vakmannen komen over de vloer en er is overlast. Om bewoners goed te informeren over wat we doen en waarom we dat doen, maakten we dit filmpje.

Enkele onderhouds- en renovatieprojecten

Naast de energiebesparende maatregelen, maken we de woningen ook veiliger en gezonder. Dit doen we door het keuren van de bestaande gas- en elektrische installaties, het ophangen van rookmelders en het installeren van mechanische ventilatie.